Poker regler - TDA regler

Poker regler på Casino Munkebjerg

Husregler for pokerspil:

1. Vi tillader straddle på alle cash game borde.

2. Buyin og satser fremstår på bordene.

3. Vi kører med ca 2% rake.

4. Fra alle pots tages der 10kr til Bad Beat og Royal Flush Jackpots.

 

POKER TOURNAMENT DIRECTORS ASSOCIATION
2015 regler version 1.0, 20 august, 2015
 
Poker TDA er en frivillig poker forening, grundlagt i 2001. TDA’s mission er at skabe større global ensartethed i poker turneringsregler. TDA’s regler fungerer som et supplement til husets egne regler. I tilfælde af konflikt med et spille agentur, vil agenturets regler gælde.

Generelt koncept

 1. Gulv-beslutninger 
  Gulvpersonalet skal altid handle i spillets bedste interesse og med fairness som topprioritet i beslutningsprocessen. Specielle omstændigheder kan lejlighedsvis diktere at beslutningen i interesse af fairness tager prioritet over det tekniske regelsæt. Gulv-personalets beslutning er altid endegyldigt. 
 2. Spiller ansvar
  Det er forventet af spillerne at verificere registreringsdata og sæderegistrering, beskytte deres hænder, have klare intentioner, følge action, agere i tur, beskytte deres rettighed til at agere, holde kort synlige, holde deres chips stablede korrekt, blive ved bordet mens der spilles en hånd, sige til hvis de opdager en fejl, skifte bord ifølge reglementet, én spiller af gangen, forstå og følge reglerne, følge ordentlig etikette, og generelt være behjælpelige med at afholde en ordentlig turnering. Derudover opfordres spillere til at kalde "Tid" når, det er i spillets interesse. 
 3. Officiel terminologi af turneringspoker
  Officielle betingelser for at bette er simple. Et bet skal være entydigt og præcist såsom: ”bet”, ”raise”, ”call”, ”fold”, ”check”, ”all-in”, ”pot” (kun i pot-limit). Nationale termer er også godkendt, såsom ”kald”. Brugen af ”ikke standard”-sprog er på spillerens eget ansvar, da det kan medføre en ”ruling” anderledes end spilleren havde forventet. Det er spillernes eget ansvar at være præcise og forståelige i deres meldinger.
 4. Elektronisk udstyr og kommunikation 
  Spillere må ikke snakke i mobiltelefon imens de befinder sig ved et poker bord. Det er forbudt at tage billede, samt fotodeling på sociale medier som Instagram, snapchat m.m. Desuden skal alle ringetoner, sms-lyde osv. være slået fra.
 5. Officielle sprog
  Engelsk som eneste sprog vil blive håndhævet i USA under alle igangværende hænder. På Casino Munkebjerg tolererer vi dansk samt engelsk. 

SEATING, BREAKING OG BALANCERING AF BORDE

 1. Tilfældig korrekt seating
  Turnerings- og satellit-sæder vil blive tilfældigt fordelt. En spiller som startede turneringen i et forkert sæde, med korrekt stak, vil blive flyttet til det korrekte sæde med spillerens nuværende stak.  
 2. Suppleanter, sen registrering og re-entries
  Suppleanter, spillere der laver sen-registrering og re-entries, vil bliver solgt en fuld stack og kan blive dealet ind i alle hænder udover imellem small blind og knappen.
 3. Specielle behov
  Tilpasning for spillere med specielle behov, vil blive gjort når det er muligt.
 4. Opløsning af borde
  Spillere der går fra et opløst bord, for at udfylde manglende sæder, optager ansvaret på den nye position. De kan blive flyttet til alle positioner, inkluderende big blind, small blind og button. Den eneste plads de ikke kan optage, er position mellem small blind og button.
 5. Balancering af borde 
  1. For at balancere borde i flop og mixed games, vil spilleren der skal være big blind næste gang, blive flyttet til den værst mulige position, inklusiv at tage big blind alene hvis det er muligt, selvom det betyder at sædet vil have big blind to gange. Den værste position på bordet er aldrig small blind. I stud-only events vil spillere blive flyttet ifølge position. (Den sidste position til at åbne på det lille bord, vil blive fyldt ud.)
  2. I mixed games (f.eks. HORSE) når spillet skifter fra hold’em til stud, vil button, efter den sidste hold’em hånd, blive flyttet til præcis der, hvor den ville have været hvis den næste hånd havde været hold’em. Der vil den være frosset under den næste runde af stud. Spilleren der vil blive flyttet under stud-runden, er den spiller der havde været big blind hvis spillet havde været hold’em. Når spillet skifter til hold’em fra stud, vil button starte med at være på den position hvor den blev frosset. 
  3. Bordet hvorfra en spiller vil blive flyttet, bliver bestemt ud fra en forud besluttet procedure.
  4. I fuldbord events, vil spillet stoppe på et bord der har 3 eller flere spillere, færre end på bordet med flest spillere. Spillet vil standse i andre spille formater (f.eks. 6-handed og turboer) efter gulvpersonalets bestemmelse. Hvis spillet ikke bliver standset vil det ikke blive set som et mis-deal, og gulvpersonalet kan vælge ikke at standse spillet. Som turneringen skrider frem og bliver mere medgørlig og passende for spil-typen, vil gulvpersonalet holde bordene mere stramt balancerede.
 6. Antal spillere på et finalebord
  Finalebordet vil have samme antal spillere som turneringsformen angiver ved et fuldt bord, plus en ekstra. (f.eks. ved et 9-handed event, vil der sidde 10 på finalebordet, 8-handed stud seater 9 spillere på finalebordet, 6-handed seater 7 spillere osv.) Ingen spil skal dog overskride 10 spillere på finalebordet. Denne regel gælder ikke heads-up events.


POTS/SHOWDOWN

 1. Erklæringer, kortene vises ved showdown 
  Kortenes værdi bestemmer vinderen. Verbal erklæringen om værdien af en hånd er ikke bindende ved showdown. Til gengæld bevidst at erklære en forkert hånd op ved showdown, kan blive straffet. Alle spillere, med i hånden eller ikke, skal sige til hvis han tror en fejl er blevet lavet i aflæsningen af håndens værdi. 
 2. Visning af kort og den bedste hånd dør
  1. Ved showdown skal spilleren lægge alle kort tydeligt ud på bordet, så dealeren og spillerne kan se hånden. ”Alle kort” betyder begge hole cards i hold’em, alle fire hole cards i omaha, alle syv i 7-stud osv. Dealere kan ikke dræbe en hånd, der tydeligt blev lagt korrekt på bordet og tydeligt vinder. 
  2. Hvis en spiller ikke viser sin fulde hånd, derefter mucker i troen om at han har vundet, gør han det af eget ansvar. Hvis kortene ikke er 100 % identificerbare og gulvpersonalet bedømmer at hånden ikke kan ses tydeligt, har spilleren ingen ret til potten. Gulvpersonalets bestemmelser hvorvidt en hånd blev korrekt vist er endegyldig. 
 3. Levende kort ved showdown
  1. Hvis spillestedet ikke har en mucking line, eller en ”fremadrettet bevægelses regel” ved showdown, betyder det at ikke viste kort skubbet fremad face down, ikke automatisk dræber hånden; en spiller kan nå at ændre mening og vise kortene hvis de stadig er 100 % identificerbare. Til gengæld er hånden i fare for at blive dræbt af dealeren, hvis den bliver skubbet over mod bunken med muckede kort.
  2. Hvis spillestedet har en mucking line eller ”fremadrettet bevægelses regel”, er det husets egne regler der er gældende. Casino Munkebjerg benytter ikke hverken ”fremadrettet bevægelse” eller ”mucking line” regler.
 4. Face up ved all-in
  Alle kort skal vises uden forsinkelse, så snart en spiller er all-in og betting action af alle spillere i hånden er afsluttet. 
 5. Showdown ordre 
  Ved ikke all-in showdowns skal kortene vises på bordet med det samme, sker det ikke, kan gulvpersonalet beordre at de bliver vendt. Den sidste aggressive spiller i den afsluttende betting runde (final street) skal vise først. Hvis der ikke har været bettet på final street, skal spilleren der var først til at agere, i den sidste runde vise først. (første sæde til venstre fra button i flop spil, højest hånd vist i stud spil og laveste hånd i razz osv.) Undtagen når husregler dikterer at hånden skal vises, kan en spiller vælge at mucke sin hånd face down. Det vil kun ske i tilfælde af mistanke om snyd eller collusion. Hvis der bliver mucket rundt til den sidste spiller, er han ikke tvunget til, at skulle vise sine kort.
 6. Spiller bordet ved showdown
  Når bordet spilles som bedste hånd ved showdown, skal alle hole cards vises, før spilleren har ret til at få del i potten.
 7. Anmodning om at se hånden
  Spillere der ikke er i besiddelse af kort ved showdown, eller hvis kortene er blevet mucket face down, uden at blive vist, taber rettigheden og de privilegier de måtte have til at se en vindende hånd. 
 8. Tilkende ulige chips 
  Ulige chips vil blive brudt ned til den mindst mulige veksling. I spil med to eller flere high eller low hænder, vil den ulige chip gå til første sæde til venstre fra button der var med i hånden. I high stud, razz og hvis der er to eller flere high eller low hænder i stud/8; vil den ulige chip tilfalde det højeste kort af suit i den bedste fem-korts hånd. I H/L spilt, går den ulige chip i den totale pot til den vindende high hånd. Hvis identiske hænder vinder både high og low (f.eks. ”the wheel” i omaha/8) vil potten blive fordelt så ligeligt så muligt. 
 9. Side pots
  Hver pot vil blive delt separat.  
 10. Klager over en pot
  Retten til at klage over en hånd, bortfalder ved starten af den næste hånd.
 11. Ny hånd og nye limits
  Når tiden udløber i en runde og et nyt level bliver annonceret, gælder reglerne for det nye level den efterfølgende hånd. En hånd begynder ved dealerens første blanding. Hvis en automatisk blandemaskine bliver benyttet begynder hånden, når der trykkes på den grønne knap.
 12. Chip race og skemalagte color ups
  1. Ved et planlagt ”chip-raise”, vil chips blive ”chipped up” startende ved sæde 1, med maximum 1 chip givet til en spiller. Spillere kan ikke miste deres sidste chips ved et ”chip-raise”: en spiller der mister sine sidste chips ved et ”chip-raise” vil få én chip af den tilbageværende chip med lavest værdi.
  2. Spillere skal have deres chips stående fuldt synlige ved et ”chip-raise”
  3. Hvis en spiller efter et race, stadig har chips af en fjernet værdi tilbage, vil de blive vekslet til chips der stadig er i spil til ligelig værdi. Hvis de restende chips ikke har en samlet værdi svarende til den mindste chip stadig i spil, vil de blive fjernet uden kompensation.   
 13. Kort og chip holdes synlige, medgørlige og nemme at tælle. Skønsmæssig ”color ups”
  1. Spillere er berettiget til at få estimeret modstanderens chipstack. Chipsene skal stå stakket overskueligt. TDA anbefaler rene stakke i stykker af 20 som standard. Spillere skal til enhver tid sørge for at holde chips med højest værdi forrest og synlige.
  2. Gulvpersonalet vil holde styr på antallet af chips i spil og deres værdi. Gulvpersonalet vil annoncere chip-raise når dette skal ske.
  3. Spillere med en levende hånd, skal holde deres kort synlige til enhver tid.
 14. Kort skifte 
  Kortene vil blive skiftet når dealerne bytter. Spillere kan ikke anmode om skift af kort. Gulvpersonalet kan afgøre at kortene skal skiftes når som helst. 
 15. Re-buys
  En spiller må ikke udeblive fra en hånd. Hvis en spiller giver udtryk for at lave et re-buy før en ny hånd, er hans chips i spil og spilleren er forpligtiget til at lave et re-buy.
 16. Kalder tid
  Så snart en rimelig mængde af tid er passeret og der er blevet kaldt tid, vil spilleren blive givet 50 sekunders betænknings tid. Hvis der efter dette stadig ikke er blevet ageret, vil spilleren blive tildelt en 10 sekunders nedtælling. Hvis spilleren stadig ikke har ageret når nedtællingen er færdig, er hånden død. Alle spillere i en turnering kan kalde tid. Hvis der er tvivl om spilleren nåede at agere, får spilleren lov. Efter gulvpersonalets beslutning kan tiden under denne regel reduceres. 
 17. Rabbit hunting
  Rabbit hunting er ikke tilladt. Rabbit hunting er afsløring af kort der ville være kommet, hvis hånden ikke var blevet afsluttet.

 

SPILLER TILSTÆDEVÆRELSE / KVALIFICRET TIL HÅNDEN

 1. Ved dit sæde 
  Spilleren skal være ved sit sæde, når det sidste kort, på den begyndende hånd bliver givet, ellers er hånden død. En spiller der ikke er ved sit sæde, vil blive tildelt en hånd, spilleren må ikke se dem og den vil blive dræbt hurtigt efter kortene er givet. Spillerens blinds og antes vil blive postet og hvis spilleren i et ”bring-in” stud spil, bliver tildelt bring in kortet, vil den også postes*. En spiller skal være ved sit sæde for at kalde tid. ”Ved dit sæde” betyder indenfor rækkevidde af din stol. Denne regel har ikke til intension at tolerere spillere der ikke sidder i sit sæde mens spilleren har en hånd.[*note: i stud spil, kan husets regler kræve, at flere kort er givet før hånden er død i bestemt situationer.]  
 2. Tilstedeværelse mens action fortsætter
  En spiller må ikke forlade bordet med en levende hånd, hvis der stadig er action på bordet. At forlade bordet i sådan en situation, er i uoverensstemmelse med spillerens pligt til at beskytte sin hånd og følge korrekt tur. Dette kan medføre straf.

BUTTON / BLINDS

 1. Død button
  Turnerings spil vil bruge en død button.
 2. Undvigelse af blinds
  Spillere der bevidst undgår blinds, når de skifter fra et opløst bord, vil modtage en straf.
 3. Button under heads-up
  I heads-up spil vil small blind altid have button, spilleren der har small blind vil agere først pre-flop og sidst på de øvrige byderunder. Det sidste kort bliver givet til button. Når man begynder heads-up kan det forekomme at button skal justeres, for at sikre ingen har big blind to gange i træk. 

DEALING REGLER

 1. Misdeals 
  1. Misdeals inkluderer, men er ikke nødvendigvis begrænset til 
   1. To eller flere boxed kort på det indledende deal.
   2. Første kort dealet til det forkerte sæde.
   3. Kort bliver dealet til et sæde der ikke er berettiget hånd.
   4. Et sæde der er berettiget til en hånd bliver dealet ude.
   5. I stud, hvis bare en af spillerens to downkort bliver afsløret af en dealer fejl.
   6. I flop spil, hvis hvilken som helst af de to første kort dealet fra decket, eller hvilken som helst af de to downcards fejlagtigt bliver vist af dealeren. Spillere må blive dealet to på hinanden følgende kort på button. Husets egne regler gælder ved draw-spil (f.eks. lowball). 
  2. Hvis et misdeal bliver erklæret, vil re-dealet blive en præcis kopi: button bliver ikke flyttet, ingen nye spillere vil blive seated og limits forbliver de samme. Kort bliver givet til spillere der har fået straf eller ikke var ved bordet ved det oprindelige deal, deres hænder vil igen blive dræbt efter re-dealet. Den oprindelige hånd og re-deal hånden tæller som én hånd, for spillere der har fået en straf, ikke to.
  3. Hvis væsentlig action forekommer, kan et misdeal ikke erklæres og hånden skal fortsætte.
 2. Væsentlig action
  Væsentlig action er enten: 
  1. To følgende actions i streg, hvor minimum en af spillerne putter chips i potten (F.eks. hvilke som helst to actions, undtagen to checks eller to folds). 
  2. eller alle kombinationer af tre actions i streg (check, bet, raise, call, fold). Se regel 34 og 38.
 3. Fire-korts flop
  Hvis floppet indeholder 4 (i stedet for 3) kort, ligegyldigt om de er blevet vist eller ej, skal dealeren blande de 4 kort face down. Gulvpersonalet vil blive tilkaldt, for tilfældigt at udvælge det kort der vil blive brugt som næste burn kort, de resterende 3 kort vil blive brugt i floppet.  

SPIL: BETS OG RAISES

 1. Verbale erklæringer/agere i tur/undercalls
  1. En spiller skal agere i tur. Verbale betting erklæringer i korrekt tur, er bindende. Chips der bliver lagt i potten i korrekt tur, forbliver i potten. Et undercall (et bet under den nuværende call værdi) er et påkrævet fuldt call, hvis det er lavet efter et åbnings-bet flervejs på hvilken som helst betting runde, eller mod alle bets heads-up. I alle andre situationer, er det gulvpersonalets beslutning der er gældende. Til fordel for denne regel, er det i alle blind spil big blind der er åbnings-bettet på første runde.
  2. Spillere bør vente til den korrekte betting mænge er annonceret før de agerer. F.eks. A siger ”raise” (men siger ikke noget bestemt beløb), og B og C folder hurtigt. B og C burde vente indtil A’s præcise raise mængde er klar gjort. All-in buttons kan fordelagtigt reducere undercall frekvensen.
 2. Agerer ude af tur, OOT (action out of turn)
  1. Ageren ude af tur er emne for straf og er bindende hvis action om til OOT spilleren ikke har ændret sig. Et check, call eller fold tæller ikke som ændret action. Hvis action ændre sig er OOT spillerens bet ikke bindende og vil blive afleveret tilbage til OOT spilleren, som nu har alle muligheder inkluderende: calling, raising eller folding. Et OOT fold er bindende. 
  2. En spiller der bliver sprunget over af OOT action, skal forsvare sin ret til at agere. Hvis der er gået en fornuftig mængde tid og spilleren der blev sprunget over af OOT ikke har sagt noget før der har været væsentlig action (regel 35) OOT til spillerens venstre, er OOT action bindende. Gulvpersonalet vil blive tilkaldt for at beslutte hvordan den oversete hånd vil blive behandlet. Se, Illustration Addendum. 
 3. Metoder til at kalde
  Acceptable former for calling inkluderer: A) verbale erklæringer ”call”; B) chips skubbet ud, med tilsvarende mængde som et call; C) lydløst at smide en overchip; D) Hvis der lydløst bliver skubbet flere chips tilsvarende til et call under multiple-chip reglen (regel 43). Hvis man lydløst better chips, relativt små i forhold til bettet (f.eks. NLHE, blinds 2k-4k. A better 50k, B skubber lydløst en enkelt 1k chip ud) er det ikke standard  og bliver på det kraftigste frarådet, det kan være emne for straf. Det vil blive fortolket af gulvpersonalet og straf kan gives.   
 4. Metoder til at raise 
  I no-limit og pot-limit skal et raise udføres som følgende:
  1. placere det fulde beløb i potten, i én bevægelse eller
  2. verbalt erklære det fulde beløb før man placere chipsene på bordet eller 
  3. verbalt erklære raise, inden man skubber den præcise mængde chips ud for at kalde, er det tilladt at lave en yderligere bevægelse, hvor man derefter raiser. Under mulighed C, hvis andet end den præcise mængde for at kalde, men mindre end et minimum raise bliver puttet ud, vil det blive et tvunget minimums raise. Det er altid spillerens ansvar, at have klare intentioner. 
 5. Raises   
  1. Et raise skal minimum have størrelse af det foregående bet eller raise, i den nuværende betting runde. Hvis en spiller raiser 50% eller mere af det foregående bet, men under minimums raise, skal han lave et fuldt raise. Raiset vil blive præcis det mindste tilladt.
  2. I no-limit og pot-limit vil et all-in bet under et fuldt raise, ikke genåbne betting til en spiller der allerede har haft action, og som ikke står overfor minimum et fuldt raise, når action kommer tilbage til ham. I limit spil; mindst 50% af et fuldt raise er nødvendig, for at åbne betting for spillere der allerede har haft action. Se, illustration addendum
 6. Overstørrelse chip betting 
  Når en spiller better med én chip (medmindre et raise er blevet mundtligt meldt) vil det altid tælle som et call. For at raise med en enkel overstørrelse chip, skal ”raise” erklæres før chippen rammer bordets overfalde. Hvis raise bliver erklæret (men ingen mængde), vil raiset blive den maksimale mængde der er mulig for chippen. Hvis du ikke står overfor et bet, vil placering af en overstørrelse chip uden erklæringer om værdi gælde som et bet af maksimalt værdi for chippens størrelse. 
 7. Multipel chip betting
  Hvis en spiller better med mere end én chip (medmindre et raise er blevet mundtligt meldt) vil det altid være et call såfremt den bettede værdi er under call-værdi hvis man fjerner en hvilken som helst chip fra bettet. F.eks. preflop er blinds 200-400: A raiser til 1200 totalt (et raise på 800), B smider 2, 1000 chips ud i potten uden at sige noget. Det vil kun være et call fordi fjernelsen af den ene 1000 chip efterlader mindre end mængden for at calle tilbage (1200). Hvis fjernelsen af en enkel chips efterlader spilleren med mængden af et call eller mere, vil bettet blive behandlet ifølge 50% standarden i regel 41. 
 8. Foregående bet chip der ikke er trukket tilbage 
  Hvis en spiller står overfor et raise og han har chips foran sig, som ikke endnu er trukket tilbage fra et foregående bet, disse chips (og hvad der kunne ligge af vekslinger) kan have effekt på hans betting svar til raiset, om det er et call eller re-raise. Fordi op til flere muligheder eksistere er spillerne altid opfordret til verbalt at erklære deres bet før de smider nye chips på toppen af chips fra tidligere bet, der endnu ikke er trukket tilbage. 
 9. Antal af tilladte rasises 
  Der er ingen begrænsning på antallet af raises i no-limit og pot-limit. I limit events er der begrænsning på raises selv når der er heads-up indtil turnering er nede på 2 spillere. Husets limits er gældende. 
 10. Accepteret action
  Poker er et spil hvor opmærksomhed og vedvarende observationer forudsættes. Det er callers ansvar at afgøre den korrekte mængde af modstanderens bet, før spilleren caller, uanset hvad der bliver angivet af dealeren eller andre spillere. Hvis en caller anmoder om optælling af et bet, men modtager forkert information fra dealeren eller en spiller, for derefter at placere den mængde i potten har formodede var korrekt. Calleren forudsættes at acceptere den fulde og korrekte action og kan påkræves at calle optil all-in på trods af en eventuel difference mellem den formodede værdi og den optalte værdi. Som med alle turnerings situationer, regel 1 kan gælde gulvpersonalets beslutning. 
 11. Pot størrelse og pot-limit- bets
  Spillere er kun berettiget til at blive informeret om pottens størrelse i pot-limit. Dealeren vil ikke tælle potten i limit og no-limit spil. Erklæringen ”jeg better potten” er ikke gyldigt i andre end pot-limit spil, men det binder spilleren til at lave et gyldigt bet (mindst minimum bet), det kan være emne for en straf. Hvis en spiller står overfor et bet, skal han lave et gyldigt raise.  
 12. String bets og raises  
  Dealerne er ansvarlige for at kalde string-bets og string-raises
 13. Ikke standard og uklar betting
  Spillere bruger uofficielle betting termer og vilkår på eget ansvar. Det kan komme til at betyde at spilleren bliver tvunget til at gøre noget der ikke var hans intention. Med mere; når størrelsen af et erklæret bet kan have flere meninger, vil det blive dømt til den mindste værdi. F.eks. ”jeg better 5”. Hvis det er uklart 5 betyder 500 eller 5000 vil det kun være et bet på 500. se regel 2,3 og 40.  
 14. Ikke standard folds
  På et hvilket som helst tidspunkt, før enden af sidste betting runde af en hånd, at folde i tur, hvis der ikke har været et bet til dig (f.eks. står overfor et tjek, eller er først til at agte post-flop) eller at folde uden for tur, de er begge bindende folds og kan være bindende for en straf.
 15. Betingede erklæringer 
  Betingede erklæringer omhandlende fremtidig action er ikke standard og bliver på det kraftigste frarådet; de kan være bindende og er, eller kan være emne til straf efter gulvpersonalets afgørelse. F.eks. ”hvis”-erklæringer som ”hvis du better, så raiser jeg”.  
 16. Optælling af modstanders chip stack
  En spiller er berettiget til at få en fornuftig estimation af modstanderens chips stack (regel 24). En spiller må kun anmode om at få en præcis count, i en all-in situation. All-in spilleren er ikke påkrævet til selv at tælle, hvis han ikke vil, skal dealeren eller gulvpersonalet tælle. Accepteret handling gælder (se regel 46)
 17. Over-betting mod forventet veksling
  Betting-actions må ikke opnå forandring. Hvis første bet er 325 til A og han lydløst lægger 525 ud (en 500 og en 25) regner han med veksling på 200. Det vil være et raise til 650 under reglen om 2 eller flere chips. Lægger spilleren mere ud end forventet, kan det forvirre alle ved bordet. Alle chips der bliver lagt ud lydløst, er i risiko for at blive talt med, i det samlede bet. 
 18. All-in med chips fundet senere 
  Hvis spiller A er all-in og en gemt chips bliver fundet efter han er blevet kaldt, skal gulvpersonalet bestemme om den gemte chips er en del af aktionen eller ej (regel 46). Hvis det ikke er en del af action vil spiller A ikke få betaling på chipsen(e) hvis han vinder. Hvis spiller A taber, er han ikke reddet af den gemte chips, og gulvpersonalet kan vælge at give det til den vindende spiller. 

SPIL: ANDRE

 1. Chips I transport
  Spillere må ikke transportere sine turneringschips, væk fra turneringsområdet. Spillere der gør, vil miste deres chips, og kan blive diskvalificeret. De mistede chips vil blive taget ud af spillet. 
 2. Fejlagtig døde eller foldede hænder 
  Spillere skal beskytte deres egne hænder hele tiden. Hvis en hånd er fouled eller en dealer dræber en hånd ved en fejl, er spilleren ikke berettiget til at få sine kaldte bets refunderet. Hvis en spiller har bettet eller raiset og ikke er blevet kaldt, kan spilleren få refunderet bettet eller raiset.  
 3. Døde hænder og mucking i stud
  I stud poker; hvis en spiller samler sine upcards op, imens han har action, er hånden død. Hvis han vil mucke korrekt, tager han sine upcards vender dem alle om, og lægger dem indtil midten. 

ETIKETTER OG STRAFFE

 1. Straffe og diskvalifikationer 
  1. En straf vil finde sted hvis en spiller afslører sine kort i action, smider sine kort udover bordet, agerer ude af tur, eller lignende hændelser. Straffe vil gælde ved softplay, misbrug, utilregnelig opførsel eller snyd. 
  2. Straf-muligheder inkluderer verbale advarsler, ”ude i en hånd” , ” ude i en runde” og diskvalifikationer. ”ude i en runde” straffe vurderes som følge: den dømte vil gå glip af en hånd for hver spiller ved bordet, ganget med det antal runder straffen lyder. Personalet kan uddele 1 eller flere ”ude i en hånd” straffe; 1-, 2-, 3-, eller 4 ”ude i en runde” straffe, eller diskvalifikationer. Gentagne overtrædelser er grundlag for eskalerende straffe. 
  3. Under straffen skal den dømte holde sig fra bordet. Der vil blive dealet kort til hans sæde, hans blinds og ante vil blive taget, og hånden vil være død efter sidste kort er givet. I stud-spil, hvis han bliver dealet bring-in kortet skal spilleren poste bring-in
  4. Chips fra en diskvalificeret spiller vil blive fjernet fra spil. 
 2. Ingen videregivelse 
  Spillere er forpligtede til at beskytte andre spillere i turneringen. Derfor skal spillere om end de er med i hånden eller ej, må de ikke:
  1. Afslører indholdet af levende eller døde hænder
  2. Rådgive eller kritisere andres spil
  3. Se en hånd som ikke blev vist
  4. ”En spiller af gangen”-reglen vil blive håndhævet. Bland andet denne regel, forbyder dig at vise dine kort eller diskutere strategi med en medspiller, tilskuere eller rådgiver 
 3. Vendte kort og rigtig folding 
  En spiller der viser sine kort imens der stadig er action ved bordet, kan få en straf, men hånden vil ikke være død. Straffen vil begynde efter hånden. Når der foldes, skal kortene skubbes ind langs bordet, og ikke bevidst smides op i luften. (helicoptered) se regel 57.
 4. Etisk spil
  Poker er et individuelt spil. Softplay vil resultere i straffe, som kan inkludere fratagelse af chips, eller diskvalifikation. Chip dumping og andre former for aftalt spil, vil resultere i diskvalifikation.
 5. Etikette overtrædelser
  Gentagende etikette overtrædelser vil resultere i straf. Eksempelvis kan det inkludere, men er ikke begrænset til: forsinkelse af spil, unødvendig befamling af andre spillere, kort eller chips, hvis der gentagende gange bliver ageret ude af tur, better uden for rækkevidde for dealeren, ulovligt adfærd og overdreven snak.